Vyhľadávanie

K ÚSPEŚNÉMU VYSTÚPENIU NAŠICH VETERÁNOV NA SVETOVÝCH HRÁCH VETERÁNOV

25.08.2013 13:12

 

     Začiatkom augusta sa naši kajakári a kanoisti už v zrelom veku, zúčastnili v Turíne na Masjtrovstvách sveta veteránov. Dosiahli vynikajúce úspechy a právom ich fotografie, vyjadrenia zaplavili stránky regionálnej tlače, internetových stránok  a televízie. Za úspešným vystúpením môžeme nájsť Ladislava Broczkého, Tibora Bukovského, Ladislava Ódora, Mareka Ďurča, Jozefa Dallosa, Jána Bertu a bratislavčana  Martina Blažeka. Pod úspešné vystúpenie sa podpísali aj manažér Gejza Keresztényi a  v  neposlednom rade aj tréner  Vojtech Halmo.  

     Domov sa vrátili celkom z piatimi cennými kovmi, jedným zlatom, tromi striebornými medailami a jedným bronzom. 

     Najcennejšie zlato si vybojovala  K4 v zložení:Ladislav Broczky, Tibor Bukovský, Ladislav Ódor a Marek Ďurčo. 

      Sú to chlapi, ktorých často stretávate v komárňanskej kajakárni. Kanoistiku robia úprimne, zo srdca. Pre mnohých komárňanských kajkárov sú veľkým príkladom. Chlapci a dievčatá si ich veľmi vážia a rešpektujú ich rady, mladým pomáhajú.  Bez nároku na akúkoľvek publicitu, honorár, či prisvojovanie si úspechov tých, ktorým pomohli, či poradili.  

     Chlapci, gratulujeme a prajeme veľa síl, zdravia a elánu. 

SÚHRN FINÁLOVÝCH VÝSEDKOV

TURÍN 3-5.8.2013

K4 200m 35+ Muži:

1. Zmiešaná K4

2. SLOVENSKO (Ladislav Ódor, Ladislav Broczky, Marek Ďurčo, Tibor  Bukovský)

3. Rakúsko

K4 1000m 35+Muži:

1. SLOVENSKO (Ladislav Ódor, Ladislav  Broczky, Marek  Ďurčo, Tibor Bukovský)

2. Bielorusko

3. Rakúsko

K2 200m 35+ Muži:

1. Španielsko

2. SLOVENSKO (Ladislav Ódor, Ladislav Broczky)   

3. Zmiešaná K2

K2 200m 40+ Muži:

 9. SLOVENSKO (Marek Ďurčo,Tibor Bukovský)

K2 1000m 35+ Muži:

1. Španielsko

2. SLOVENSKO (Ladislav  Ódor, Ladislav Broczky)

3. Taliansko

K2 1000m 40+ Muži:

6. SLOVENSKO ( Marek Ďurčo, Tibor Bukovský)

K1 200m 50+ Muži:

 Dallos Jozef, nedostal sa do finále

K1 1000m 50+ Muži:

6. SLOVENSKO ( Dallos Jozef)

K2 1000m 45+ Muži:

1. Rusko

2. Litva

3. SLOVENSKO ( Dallos Jozef, Blažek Martin)

C1 1000m 70+ Muži:

4. SLOVENSKO (Berta Ján)

C1 200m 70+ Muži:

4. SLOVENSKO (Ján Berta)

                                    

Fotogaléria: K ÚSPEŚNÉMU VYSTÚPENIU NAŠICH VETERÁNOV NA SVETOVÝCH HRÁCH VETERÁNOV

Táto fotogaléria je prázdna.