Vyhľadávanie

NAJÚSPEŚNEJŚÍ KAJAKÁRI U PRIMÁTORA MESTA

27.12.2011 21:50

     Primátor  mesta Komárno pán Anton Marek prijal 20.decembra 2011 najúspešnejších kajakárov nášho mesta, ktorý v uplynulom rok 2011 dosiahli vynikajúce výsledky na vrcholných medzinárodných podujatiach.   

    Na stretnutí sa zúčastnili  Erik Vlček- majster sveta v K2 na 1000 m trati  a  členovia K4, ktorí  vybojovali miestenku na budúcoročnú londýnsku olympiádu, a to Richard Riszdorfer, Michal Riszdorfer a Juraj Tarr, ako aj náš juniorský majster sveta a Európy Viktor Demin.

    Prítomní boli aj pán Tibor Soós, Ladislav Polhammer a Peter Likér.

    Primátor  Anton Marek sa poďakoval športovcom a členom realizačného tímu za ich tvrdú prácu a zaželal celému kolektívu v budúcom olympijskom roku 2012 veľa zdravia a športového šťastia, aby sa im podarilo naplniť olympijské ciele.

    Predseda nášho klubu pán Tibor Soós sa poďakoval predstaviteľom mesta za podporu klubu a vyjadril nádej, že aj v roku 2012 bude naďalej pokračovať úspešná spolupráca.