Vyhľadávanie

Návšteva prezidenta Andreja Kisku

10.06.2015 16:37

       Dňa 9.júna 2015 zavítal na návštevu nášho mesta pán prezident Andrej Kiska.

Po rôznych stretnutiach s predstaviteľmi mesta, pracovníkmi strojárskej firmy  či  na študentami a profesormi univerzite,  sa jeho poludňajší program  začal medzi kajakármi a kanoistami v našom Kajak & kanoe klubu Komárno. 

    Pána prezidenta privítal  predseda klubu Ladislav Broczky a pri privítaní nechýbali ani  naši úspešní reprezentanti Juraj Tarr, Erik Vlček, Viktor Demin, tréner Peter Likér, bývalí vynikajúci kajakári Attila Szabó, Juraj Bača a v neposlednom rade Tibor Soós- veľká osobnosť nášho klubu.

     V tomto čase už na Váhu prezentovalo svoje kajakárske a kanoistické umenie viac ako 50 chlapcov a dievčat  nášho klubu od najmladších vekových kategórii až po juniorov.  Pán prezident sa zaujímal o prípravu rýchlostných kanoistov, potešil sa z úspechov nastupujúcej generácie mladých kajakárov a kanoistov. Následne si prezrel novú K2 Erika Vlčeka  a Juraja Tarra.

    To už boli všetky deti pri pánovi prezidentovi. Prišlo na rad spoločné fotenie s našimi nádejami. Tam kde sú deti, zvyčajne vznikajú aj úsmevné situácie. Deti sa pochválili pánovi prezidentovi,  že majú veľa medailí. Keď im na to povedal, že sú potom úspešnejšie ako on, Filipko veľmi pohotovo odpovedal: „ Ale vy ste pán prezident.“

  Nasledovalo posedenie pána prezidenta a jeho sprievodu, predstaviteľov mesta a nášho klubu v spoločenskej miestnosti.  Bolo to veľmi príjemné a srdečné  posedenie, športovou terminológiou povedané v duchu fair play. Nehovorilo sa iba o kanoistike, o problémoch,  ktoré nás ťažia, ale aj o rôznych iných, zaujímavých veciach. Tu sa potvrdilo, že šport spája ľudí, že ľudia môžu pôsobiť v rôznych oblastiach, spoločné témy a porozumenie sa vždy nájdu.

  Na záver príjemného stretnutia predseda klubu Ladislav Broczky  daroval pánovi prezidentovi pádlo s venovaním  a publikáciu o našom klube a naši úspešní Erik  Vlček a Juraja Tarr  venovali  fotografiu z ich majstrovskej jazdy aj s venovaním. 

    Pre náš klub a slovenskú rýchlostnú kanoistiku to bola veľká česť privítať takúto vzácnu návštevu. Pre všetkých, ktorí sa tohoto stretnutia zúčastnili, pre deti aj pre ostatných členov klubu to bol veľký zážitok.