Vyhľadávanie

OLYMPIC CASINO SLOVENSKÝ POHÁR

27.10.2011 22:23

     Slovenský zväz rýchlostnej kanoistiky podpísal na sklonku minulého roku zmluvu so spoločnosťou Olympic Casino Slovakia s.r.o., ktorou podporí hodnotenie celkových výsledkov Slovenského pohára v sezóne 2011.

     Do hodnotenia Olympic Casino Slovenský pohár sa v tomto ročníku  vo vekových skupinách 11 až 16 rokov započítalo celkom 9 pretekov  a do hodnotenia juniorov v rámci Olympic Sasino Slovenský pohár sa započítava 7 najlepších bodových hodnotení  z 9 nasledovných pretekov:

-Majstrovstvá Slovenska dlhé trate Nováky,

-Samaria cup Šamorín,

-Veľká cena Komárna,

-Trenčianska regata Trenčín,

-Novácka päťstovka Nováky,

-Pohár SNP Piešťany,

-Majstrovstvá Slovenska krátke trate Piešťany,

-Pohár Slávie UK Bratislava,

-Majstrovstvá Slovenska maratón Štúrovo

     V kategórii seniorov sa do hodnotenia započítava 5 najlepších bodových hodnotení z pretekov:  

-I.Kvalifikačné preteky Račice

-Majstrovstvá Slovenska dlhé trate Nováky,

-Samaria cup Šamorín,

-Veľká cena Komárna,

-Trenčianska regata Trenčín,

-Novácka päťstovka Nováky,

-Pohár SNP Piešťany,

-Majstrovstvá Slovenska krátke trate Piešťany,

-Pohár Slávie UK Bratislava,

   V kategórii veteránov sa započítavali výsledky z týchto pretekov:

-Dunajský maratón Bratislava,

-Samaria cup Šamorín,

-Veľká cena Komárna,

-Trenčianska regata Trenčín- M-SR  veteránov

-Novácka päťstovka Nováky, M-SR veteránov

-Pohár SNP Piešťany,

-Majstrovstvá Slovenska krátke trate Piešťany,

-Pohár Slávie UK Bratislava,

-Hargašov memoriál,

-Rozlúčkové preteky

     V rámci týchto pretekov boli  na základe umiestnenia, v zmysle pravidiel Slovenského pohára,  jednotlivcom a oddielom pridelené body.

     Po konečnom súčte bodov  náš klub v celkovom bodovom hodnotení obsadil 2.miesto, keď zvíťazil KCK Šamorín a 3.miesto patrí oddielu z Piešťan.   U jednotlivcov sa víťazmi Slovenského pohára v žiackych kategóriách z nášho klubu stali  Lisa Gamsjäger, Ákos Obert a Adam Botek.

     Vyhodnotenie Olympic Casino Slovenského pohára sa uskutoční počas vyhodnotenia ankety Kanoista roka 14. decembra 2011.

NEOFICIÁLNE VÝSLEDKY:

ODDIELY CELKOM:

1.Šamorín

2.Komárno

3..Piešťany

 

VÝSLEDKY JEDNOTLIVCOV

MLÁDEŽ

KAJAK

11.ročné dievčatá: 5. Virág Csicsóová,  9. Nóra Németh, 10. Anabela Téglásová,

11.roční chlapci: 4. Filip Szépe, 12.Samuel Živický,

12.ročné dievčatá:1. Lisa Gamsjäger, 2. Mariana Petrušová, 6.Réka Szabóová, 8.Jolana Csicsóová,12.Anita Konečná,

12.roční chlapci: 1.Ákos Obert, 10.Bálint Bastrnák, 14.František Brandt, 21.Ákos Bastrnák,22.Dávid Husár a Jakub Minárik,

13. ročné dievčatá: 5.Alexandra Krkošková,

13. roční chlapci: 2.Viktor Keszan, 11.Dávid Németh. 13.Canád Voros,

14.ročné dievčatá: 3. Vanesa Szépeová, 4. Vanesa Szabóová,

14 roční chlapci: 1.Adam Botek, 2.Michael Szabó, 9.Peter Farkas, 10.Kristián Števko,

Kadeti: 7.Daniel Szokol, 19.Adam Horváth

KANOE

13.roční chlapci: 1.Mátyás Kara, 4.Dávid Koczkás/11 r./, 5.Miklós Németh,

VETERÁNI

KAJAK I

1.Ladislav Broczky, 2.Bukovský Tibor, 4.Marek Ďurčo a Ladislav Ódor,

KAJAK II

2. Jozef Dallos,3. Tibor Szabó,

KANOE

3. Juraj Hamran,

8. Ján Berta