Vyhľadávanie

Cena Pro Urbe pre pána Tibora Soósa

06.06.2012 21:40

    Na slávnostnom spoločnom zasadnutí Mestských zastupiteľstiev Komárna a Komáromu v rámci Komárňanských dní, boli občanom mesta Komárna, ktorí sa výrazným spôsobom podieľali a podieľajú na rozvoji nášho mesta, odovzdané významné ocenenia.

    Jedným z ocenených bol aj pán Tibor Soós, ktorý z rúk primátora mesta Antona Mareka, prevzal cenu Pro Urbe  / Pre mesto/.

    Ocenenie, ktoré získal náš Tibor Soós, mu právom patrí. Po dlhé roky sa významnou mierou podieľal na rozvoji a zviditeľnení nášho mesta a to najmä prostredníctvom rýchlostnej kanoistiky.

   Ako dlhoročný tréner získaval  so svojimi zverencami vynikajúce výsledky. Veď Komárňanský štvorkajak bol dlhé roky  pre mnohé kanoistické veľmoci veľkým  a uznávaným pojmom.