Vyhľadávanie

Podporili nás:

 

Najúspešnejší pretekári

 

Najväčšie úspechy komárňanských odchovancov rýchlostnej kanoistiky na vrcholných podujatiach

Komárňanskí kanoisti a predovšetkým kajakári za posledné desaťročia dosiahli vynikajúce výsledky a ako prví športovci vôbec (v prípade olympiád spoločne s vodným pólistom Istvánom Gergelyom) do Komárna priniesli medaily z vrcholných podujatí. Tu je chronologický prehľad najvýznamnejších výsledkov odchovancov komárňanskej kanoistiky na olympijských hrách, majstrovstvách sveta a majstrovstvách Európy do konca roka 2011. V prípade viacčlenných osádok sú ich členovia, ktorí nepochádzajú z Komárna, uvedení v zátvorkách.

OLYMPIJSKÉ HRY

MEDAILISTI: Michal Riszdorfer 0-1-1, Richard Riszdorfer 0-1-1, Erik Vlček 0-1-1, Juraj Tarr 0-1-0, Juraj Bača 0-0-1.

● Soul 1988:

ATTILA SZABÓ – 6. K1 500 m, 7. K1 1000 m

● Barcelona 1992:

ATTILA SZABÓ, JOZEF TURZA – 4. K4 1000 m (+ Erban, Kadnár)

● Sydney 2000:

RICHARD RISZDORFER, JURAJ TARR, ERIK VLČEK – 4. K4 1000 m (+ Erban)

MICHAL RISZDORFER, JURAJ BAČA – 6. K2 1000 m

● Atény 2004:

RICHARD RISZDORFER, MICHAL RISZDORFER, ERIK VLČEK, JURAJ BAČA – 3. K4 1000 m

● Peking 2008:

RICHARD RISZDORFER, MICHAL RISZDORFER, ERIK VLČEK, JURAJ TARR – 2. K4 1000 m

● Londýn 2012:

ERIK VLČEK – 8. K2 1000 m (+Gelle)

ERIK VLČEK, JURAJ TARR – 6. K4 1000 m (+Gelle, Jankovec)

 

MAJSTROVSTVÁ SVETA

MEDAILISTI: Michal Riszdorfer 8-3-3, Richard Riszdorfer 6-2-3, Erik Vlček 10-2-3, Juraj Bača 6-0-1, Attila Szabó 1-1-2, Juraj Tarr 4-2-2.

● Belehrad 1971:

VOJTECH HALMO – 5. C1 10 000 m

● Mechelen 1985:

ATTILA SZABÓ, ŠTEFAN VISZLAY – 6. K2 1000 m

● Montreal 1986:

ATTILA SZABÓ – 6 K1 1000 m

● Duisburg 1987:

ATTILA SZABÓ – 2. K1 10 000 m, 3. K1 500 m, 6. K1 1000 m

● Plovdiv 1989:

ATTILA SZABÓ – 1. K1 10 000 m, 4. K1 500 m

● Poznaň 1990:

ATTILA SZABÓ - 4. K1 500 m, 4. K1 10 000 m

● Kodaň 1993:

ATTILA SZABÓ – 3. K1 10 000 m, 5. K1 500 m

ATTILA SZABÓ, JOZEF TURZA – 6. K4 1000 m (+ Kadnár, Erban)

● Duisburg 1995:

ATTILA SZABÓ – 6. K2 1000 m (+ Erban)

● Dartmouth 1997:

JOZEF TURZA – 5. K2 200 m (+ Divinec)

● Szeged 1998:

MICHAL RISZDORFER, JURAJ BAČA – 1. K2 500 m, 9. K2 1000 m, 4. K4 1000 m (+ Kadnár, Erban)

JOZEF TURZA, ATTILA SZABÓ – 7. K4 200 m, 9. K4 500 m (+ K. Becker, Kužel)

● Miláno 1999:

MICHAL RISZDORFER, JURAJ BAČA – 1. K2 1000 m, 5. K2 500 m

● Poznaň 2001:

RICHARD RISZDORFER, MICHAL RISZDORFER, ERIK VLČEK, JURAJ BAČA – 3. K4 500 m, 6. K4 1000 m

● Sevilla 2002:

RICHARD RISZDORFER, MICHAL RISZDORFER, ERIK VLČEK, JURAJ BAČA – 1. K4 500 m, 1. K4 1000 m

ANTON GRASSL – 6. C1 200 m

● Gainesville 2003:

RICHARD RISZDORFER, MICHAL RISZDORFER, ERIK VLČEK, JURAJ BAČA – 1. K4 500 m, 1. K4 1000 m

ANTON GRASSL – 9. C1 200 m

● Záhreb 2005:

RICHARD RISZDORFER, MICHAL RISZDORFER, ERIK VLČEK – 2. K4 1000 m (+ Erban)

MICHAL RISZDORFER, JURAJ TARR – 2. K4 500 m (+ Wiebauer, Erban)

RICHARD RISZDORFER, ERIK VLČEK – 5. K2 500 m

● Szeged 2006:

RICHARD RISZDORFER, MICHAL RISZDORFER, ERIK VLČEK – 1. K4 500 m, 5. K4 1000 m (+ Erban)

● Duisburg 2007:

RICHARD RISZDORFER, MICHAL RISZDORFER, ERIK VLČEK, JURAJ TARR – 1. K4 500 m, 3. K4 1000 m

● Darthmouth 2009

RICHARD RISZDORFER, MICHAL RISZDORFER, ERIK VLČEK, JURAJ TARR –2. K4 200 m, 3. K4 1000 m

● Poznaň 2010:

RICHARD RISZDORFER, MICHAL RISZDORFER, ERIK VLČEK, JURAJ TARR – 10. K4 1000 m

● Szeged 2011:

RICHARD RISZDORFER, MICHAL RISZDORFER, ERIK VLČEK, JURAJ TARR –4. K4 1000 m,

ERIK VLČEK–1. K2 1 000 m, (+Gelle)

● Duisburg 2013

        ERIK VLČEK, JURAJ TARR -  9.K2 1 000 m,  7 K2  500 m 

 VIKTOR DEMIN – 7. K4 1000 m   (+ Krajčovič, Jakubík, Michálek)    

● Moskva 2014

ERIK VLČEK, JURAJ TARR -  1. K2 1 000 m, 1. K2  500 m

VIKTOR DEMIN – 5. K4 1000 m (+ Krajčovič, Jakubík, Michálek)   

● Miláno 2015:

        ERIK VLČEK, JURAJ TARR -  4. K2 1 000 m,  1. K4 1 000 m (+ Myšák, Linka)

        VIKTOR DEMIN – 16. K1 500 m      

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY

MEDAILISTI: Michal Riszdorfer 11-4-1, Richard Riszdorfer 10-3-0, Erik Vlček 10-5-2, Juraj Bača 4-2-1, Juraj Tarr 4-3-1. Viktor Demin 0-1-0

● Plovdiv 1997:

MICHAL RISZDORFER, JURAJ BAČA, MICHAL HLUŠKO, ZSOLT BOGDÁNY – 2. K4 1000 m, 5. K4 500 m

JOZEF TURZA – 5. K2 200 m (+ Divinec)

ATTILA SZABÓ – 7. K1 1000 m

● Záhreb 1999:

MICHAL RISZDORFER, JURAJ BAČA – 1. K2 1000 m, 3. K2 500 m

JURAJ TARR – 8. K4 500 m (+ Wiebauer, Chorváth, V. Becker)

● Poznaň 2000:

RICHARD RISZDORFER, JURAJ TARR, ERIK VLČEK – 2. K4 1000 m (+ Erban)

MICHAL RISZDORFER, JURAJ BAČA – 4. K2 500 m, 7. K2 1000 m

● Miláno 2001:

RICHARD RISZDORFER, MICHAL RISZDORFER, ERIK VLČEK, JURAJ BAČA – 1. K4 1000 m, 2. K4 500 m, 6. K4 200 m

ANTON GRASSL – 9. C1 200 m

● Szeged 2002:

RICHARD RISZDORFER, MICHAL RISZDORFER, ERIK VLČEK, JURAJ BAČA – 1. K4 500 m, 1. K4 1000 m

ANTON GRASSL – 7. C1 200 m

● Poznaň 2004:

ANTON GRASSL – 8. C1 200 m

● Poznaň 2005:

RICHARD RISZDORFER, MICHAL RISZDORFER, ERIK VLČEK – 1. K4 1000 m (+ Erban)

MICHAL RISZDORFER, JURAJ TARR –  2. K4 500 m (+ Wiebauer, Erban)

RICHARD RISZDORFER, ERIK VLČEK – 4. K2 500 m

JURAJ TARR – 4. K2 1000 m (+ Wiebauer)

● Račice 2006:

RICHARD RISZDORFER, MICHAL RISZDORFER, ERIK VLČEK – 1. K4 500 m, 1. K4 1000 m (+ Erban)

JURAJ TARR – 4. K2 1000 m (+ Wiebauer)

ANTON GRASSL – 9. C1 200 m

● Pontevedra 2007:

RICHARD RISZDORFER, MICHAL RISZDORFER, ERIK VLČEK, JURAJ TARR – 1. K4 500 m, 1. K4 1000 m

● Miláno 2008:

RICHARD RISZDORFER, MICHAL RISZDORFER, ERIK VLČEK, JURAJ TARR – 1. K4 500 m, 1. K4 1000 m

● Brandenburg 2009:

RICHARD RISZDORFER, MICHAL RISZDORFER, ERIK VLČEK, JURAJ TARR – 2. K4 1000 m

● Trasona 2010:

RICHARD RISZDORFER, MICHAL RISZDORFER, ERIK VLČEK, JURAJ TARR – 4. K4 1000 m

● Belehrad 2011:

RICHARD RISZDORFER, MICHAL RISZDORFER, ERIK VLČEK, JURAJ TARR – 9. K4 1000 m

ERIK VLČEK–2. K2 500 m, (+Gelle)

● Záhreb 2012:

ERIK VLČEK – 3. K2 1000 m (+Gelle)

RICHARD RISZDORFER, MICHAL RISZDORFER, ERIK VLČEK, JURAJ TARR – 6. K4 1000 m

● Montemore 2013

ERIK VLČEK, JURAJ TARR – 8. K4 1000 m (+Gelle, Jankovec)

● Brandenburg 2014

ERIK VLČEK, JURAJ TARR -  3. K2 1 000 m,  6. K2  500 m

VIKTOR DEMIN – 2. K4 1000 m (+ Krajčovič, Jakubík, Michálek)  

● Račice 2015

ERIK VLČEK, JURAJ TARR -  2.  K2  500 m

VIKTOR DEMIN – 9. K4 1000 m (+ Myšák, Jakubík, Michálek)   

MAJSTROVSTVÁ SVETA JUNIOROV A PRETKÁROV DO 23 ROKOV

● Viedeň  /Rakúsko/_ 1991

MAREK ĎURČO –   7.  K2   1 000 m, 8.miesto  K2 500 m (+Leština)

ŠTEFAN HAVRAN  – K1 1 000 m semifinále

ERIKA BUKOVSKÁ – 4.  K4 500 m

PAVOL NÁHLIK – 9. K1 500 m

PAVOL NÁHLIK, PETER DOMIN – 6. K4 1000 m (+ Ježek, Polívka)

PAVOL NÁHLIK, PETER DOMIN – 6. K4   500 m (+ Ježek, Polívka)

● Curitiba /Brazília/_ 2001

TIBOR GYORI –  7. K4 500 m (+ Bokol, Csolle)  

TIBOR GYORI, PETER LIKÉR -6. K4 1000 m (+ Bokol, Csolle)  

● Szeged 2005:

BORIS VISZLAY, TOMÁŠ CSEPY  – 14. K2 1000 m

● Račice 2007:

BORIS VISZLAY  – 3. K4 500 m  (+ Divinec Mičo, Baránek)

BORIS VISZLAY, TOMÁŠ CSEPY – 5. K4 1000 m (+ Divinec, Baránek)

TOMÁŠ CSEPY – 20. K1 500 m

● Gyor 2007:

RADIM KRÁĽ- 21. maratón 21.83 km

● Moskva  2009:

GABRIELA SZABÓOVÁ- 12.K4 500 m (+ Tóthová, Mištinová, Matejková)

● Crestuma 2009:

MICHAL PETRUŠ – 20. maratón 21.83 km

●Brandenburg 2011:

VIKTOR DEMIN- 1. K2 500 m, 2. K2 1000 m (+Janča)

DÁVID PÁLMAY – 5. K4 1000 m (+ Myšák,Vass,Višváder)

ROBERTA PELANTOVÁ – 12. K1  1000 m

●Welland 2013

VIKTOR DEMIN- 1. K4 1000 m (+Jakubík, Krajčovič,Michálek)

Szeged 2014

ADAM BOTEK-  15. K4 1 000 (+ Bóri, Stránsky Horváth)

DANIEL SZOKOL- 10. K2 200 ( +Rebro)

● Montemor 2015:

ADAM BOTEK  -  8.  K1 1 000 m

VIKTOR DEMIN – 9. K1 1000 m     

MARIANA PETRUŠOVÁ – 7. K2 500 m  (+ Mikušová), 15. K4 500 m  (+ Oršulová, Tesáriková, Mikušová) , 19. K1 200 m  

 

 

 

 

 

 

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY  JUNIOROV A U23

● Záhreb 2002:

PETER LIKÉR – 6. K1 1000 m, 8. K1 500 m

JURAJ TARR – 3. K4 500 m (+ Wiebauer, Chorváth, Nemec), 4.K4 1000 m (+ Wiebauer, Nemec, Belovič)

TOMÁŠ BESE - C1 1000 m- rozjazda 5.miesto, semifinále-7.miesto, do finále nepostúpil

● Poznaň 2004:

TIBOR GYORI, PETER LIKÉR- 8. K4 1000 m (+ Galčík, Martinek) 

● Atény 2006:

TIBOR GYORI- 8. K4 500 m (+ Belovič, Martinek, Maťaš) , 8. K4 1000 m (+ Belovič, Martinek, Maťaš)

●Belehrad 2007:

ENRIKO HRADIL- 16. K2 1000 m (+ Mikleš)

BORIS VISZLAY, TOMÁŠ CSEPY– 10. K4 1000 m (+ Divinec, Baránek)

BORIS VISZLAY– 5. K4 500 m ( +Divinec Mičo, Baránek)

TOMÁŠ STANO – 14. K4 1000 m (+ Beňo Maťaš, Jankovec)

●TRENĆÍN 2007:

MÁTÉ KNIRS – 13. MARATÓN 23.7 km

● Szeged 2008:

MICHAL PETRUŠ- 14. K4 1000 m ( +Zaťko, Mičo, Baránek)

BORIS VISZLAY- 9. K4 1000 m , 9. K4 500 m (+ Maťaš,Mikleš,Jankovec)

● Poznaň 2009:

BORIS VISZLAY- 3. K4 500 m , (+ Divinec, Jakubík, Jankovec)

GABRIELA SZABÓOVÁ – 9. K4 500 m (+ Tóthová, Mištinová, Matejková)

● Moskva  2010:

ROBERTA PELANTOVÁ – 14. K1  1000 m, 17. K1  500 m

VIKTOR DEMIN- 3. K4 1000 m (+Janča, Krajčovič,Michálek), 8. K1 500 m

BORIS VISZLAY- 5. K4 1000 m , (+ Divinec, Beňo, Jankovec)

● Záhreb 2011:

VIKTOR DEMIN- 1. K2 500 m, 2. K2 1000 m  (+Janča)

DÁVID PÁLMAY – 8. K4 1000 m (+ Myšák,Vass,Višváder)

RODERIK DOBOSI – 17. K1 1000 m

ROBERTA PELANTOVÁ – 6. K1  1000 m

KATARÍNA HORVÁTHOVÁ – 18. K1 200 m

● Montemor 2012:

VIKTOR DEMIN- 3. K4 1000 m (+Jakubík, Krajčovič,Michálek)

KATARÍNA HORVÁTHOVÁ, ROBERTA PELANTOVÁ- 12. K2 1 000 m

BALÁZS LORINCZ- 7.K1 200 m

● Poznaň 2013:

VIKTOR DEMIN- 1. K4 1000 m (+Jakubík, Krajčovič,Michálek)

BALÁZS LORINCZ- 15.K2 200 m (+Vajda)

● Mantes En Yvelines  2014:

ADAM BOTEK-  15. K2 500 m ( +Bóri) 

ADAM BOTEK-   8. K4 1 000 (+ Bóri, Stránsky Horváth)

DANIEL SZOKOL- 6. K2 200 ( +Rebro)