Vyhľadávanie

 

Kódex trénera KKK Komárno

 

 

 1. Som pre zverencov vzorom, na tréningoch sa slušne vyjadrujem, nekonzumujem alkoholické nápoje a nefajčím. Som za nich zodpovedný.

 

2. Organizujem a vediem tréningový proces svojej skupiny.

 

3. Prihlasovanie na preteky robím len ja a po vzájomnej dohode s inými trénermi.

 

4. Spolupracujem s ostatnými trénermi iných klubov a reprezentačnými trénermi.

 

5. Komunikujem s rodičmi a zaujímam sa o prospech svojich zverencov v škole.

 

6. Len ja určujem taktiku na pretekoch a riadim svojich zverencov.

 

7. Dbám o zdravie a fyzickú pripravenosť svojich zverencov, vediem ich k dodržiavaniu

životosprávy, výživy, hygieny, regenerácie a športovej etiky.

 

8. Pracujem na zdokonaľovaní tréningových metód.

 

9. Usilujem sa o spravodlivosť, čo sa týka sympatií a pozornosti. Nerobím rozdiely medzi zverencami, „mám rovnaký meter“.

 

10. Zverencov vzdelávam a budujem v nich zdravé sebavedomie ale aj sebakontrolu.