Vyhľadávanie

Členský príspevok na rok 2013

06.03.2013 20:08

Vážení členovia,

prosíme Vás  o zaplatenie členského príspevku na rok 2013 vo výške 40.00 EUR / osobu  do  15.marca 2013.

Členský príspevok je možné zaplatiť:

- v hotovosti,  priamo do pokladne na recepcii u recepčných, alebo

- v pokladni VÚB a.s. vkladom na účet číslo:   10437142/0200, alebo

- bankovým prevodom :

  číslo účtu: 10437142/0200,   do poznámky uveďte: Vaše meno, resp. meno osobného trénera

Potvrdenie o zaplatení členského Vám vydajú na recepcii.

Prosíme všetkých,  ktorí v roku 2013 budú pretekať, aby  čo najskôr absolvovali   lekárske prehliadky.