Vyhľadávanie

DARUJTE AJ VY 2% Z VAŠICH DANÍ

20.02.2012 20:47

     Važení priaznivci rýchlostnej kanoistiky v Komárne!

     Aj v tomto roku máte možnosť poukázať 2% z Vašich daní konkrétnej organizácii  a podporiť tak jej činnosť.

 O Váš príspevok sa uchádza aj náš klub a prostriedky by sa využili  na rozvoj rýchlostnej kanoistiky, na podporu mladých talentov.

  Daň, ktorú by ste inak odviedli do štátneho rozpočtu, premeňte na adresný dar, ktorým podporíte aktivity nášho klubu.

 Základné údaje registrácie nášho klubu:

 

  Názov:    Kajak & kanoe klub Komárno

  Forma:    Občianske združenie

  IČO:        00609153

 Ulica:      Župná ul.18

 Mesto:     Komárno

 PSČ:        945 01

 Okres:     Komárno

 Štát:        Slovenská republika

 Banka:    VÚB a.s. pobočka Komárno

 Účet č.:    10437142/0200

     Vopred Vám ďakujeme za Vašu podporu

Postup krokov  na poukázanie 2%,  je bližšie uvedený na stránke www.rozhodni.sk a to pre:

- zamestnancov- sú tu k dispozícii tlačivá Vyhlásenia a Potvrdenia o zaplatení dane, ktoré je treba doručiť na daňový úrad podľa miesta bydliska

  do 30.apríla 2012

- pre fyzické osoby, ktoré si sami podávajú daňové priznanie- v daňoovom priznaní sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech jedného

   prijímateľa. Riadne vyplnené daňové priznanie je treba doručiť na daňový úrad v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania, zvyčajne do 31.03.2012.

   Daňové úrady majú po kontrole údajov zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedli sumu v prospech Vami vybraného prijímateľa.