Vyhľadávanie

Z krstu publikácie: Komárno v znamení kanoistiky

27.03.2012 22:05

     Dňa 26.marca 2012 sa v knižnici Józsefa Szinnyeiho  v Komárne uskutočnil krst publikácie:

                                  Komárno v znamení kanoistiky,

z histórie vodáctva v najjužnejšie položenom slovenskom meste pri príležitosti polstoročia Veľkej ceny Komárna v rýchlostnej kanoistike.

      Hosťami  krstu boli  autor tejto publikácie  pán  Alexander Reško,  autor myšlienky zrodu publikácie pán Tibor Soós  a pán Anton Marek, primátor mesta Komárno.

     Po organizačnej stránke zabezpečovali toto podujatie pracovníčky knižnice pod vedením riaditeľky pani Alžbety Littvovej. Všetko bolo zorganizované tak, ako sa na pravý krst patrí. Nechýbal krátky kultúrny program, v ktorom vystúpili Lucka Pelantová, Saška Riszdorferová, Boris Borsányi, ale aj bývalý kajakár, teraz hudobník pán Rudolf Harmat. Po ich vystúpení pán Tibor Soós a Alexander Reško prezentovali knihu a napokon prebehol samotný krst, ako býva zvykom, šampanským.

      Sála bola zaplnená ľuďmi, ktorí  sú spätí s históriou, ale aj so súčasnosťou kanoistiky  a športu  v Komárne.

      Zmapovať históriu kanoistiky v Komárne  bolo veľmi náročné, pretože je veľmi rozsiahla, je spojená s množstvom ľudí, ktorí žili a žijú pre tento šport a šírili a šíria dobré meno nášmu mestu a našej krajine.

    Pri písaní tejto knihy pán Reško spolupracoval s veľkým počtom ľudí, od ktorých získaval zaujímavé a cenné  informácie, fotografie, preštudoval mnoho archívnych dokumentov.

     Autorom  úvodu je pán  Ľubomír Souček, autor mnohých publikácií so športovou tematikou .

    Na príprave textu ďalej spolupracovali: Ján Berta, Ladislav Cséplő, Ladislav Dékány, František Dosudil, Eva Fülöpová, Vojtech Halmo, Rudolf Harmat, Štefan Krátki, Karol Lacko, Jozef Macek, Michal Medovarszki, Karol Paál, Jozef Pirstitz, Ladislav Polhammer, Tibor Soós, Mikuláš Szabó, Juraj Šáro, Juraj Tarr st., Dénes Töltéssy, Karol Töltéssy, Ľudovít Varjú, Štefan Viszlay,

     Autormi fotografií sú Peter Pospíšil, Ján Súkup, archív KKKK, archív autora, Ján Berta, Eva Fülöpová, Vojtech Halmo, Rudolf Harmat, Mihály Mácza, Jozef Macek, Michal Medovarszki, Karol Paál, Jozef Pirstitz, Ladislav Polhammer, Juraj Šáro, Juraj Tarr st., Ľudovít Varjú, Štefan Viszlay, Ľubomír Souček.

    Kniha o histórii rýchlostnej kanoistiky v Komárne zaujme určite každého, kto si ju prečíta.  Je dôkazom toho, že komárňanská kanoistika je veľmi bohatá a to na výnimočných  ľudí, ktorí boli a sú jej súčasťou.