Vyhľadávanie

Oznámenie o úhrade členského príspevku na rok 2012

29.01.2012 16:50

Vážení členovia,

prosíme Vás  o zaplatenie členského príspevku na rok 2012 vo výške  40.00 EUR / osobu  do  15.marca 2012.

Členský príspevok je možné zaplatiť:

 

- v hotovosti,  priamo do pokladne na recepcii u recepčných, alebo

 

- v pokladni VÚB a.s. vkladom na účet číslo:   10437142/0200, alebo

 

- bankovým prevodom :   číslo účtu: 10437142/0200

                                         do poznámky uveďte: Vaše meno, resp. meno osobného trénera

 

Potvrdenie o zaplatení členského Vám vydajú na recepcii.

 

Členov klubu, ktorí nebudú pretekať, prosíme,  aby si vyplnili členské preukazy na recepcii / fotografia nie je potrebná/  

 

 Členov klubu,  ktorí v roku 2012 budú pretekať  prosíme,  aby si najneskôr v termíne do 01.03.2012 vybavili u všeobecných lekárov lekárske prehliadky.