Vyhľadávanie

Slovenský mládežnícky tím v Prahe

13.10.2012 18:13

   Slovenský mládežnícky tím sa zúčastnil v dňoch 29.9.-30.9.2012 v Prahe na 10.ročníku  VC Sparty-Memoriálu Karla Máši. Členmi SMT boli aj členovia nášho klubu:

- kanoisti:    12 ročný Dávid Koczkás, Richard Zilizi,

                    13 ročný  Mátýas Kara,

- kajakári:    11 ročný  Paľko Náhlik,

                    13 ročný  Ákos Obert,

 -kajakárky: 13 ročné  Lisa Mária Gamsjäger, Mariana Petrušová

 

Okrem nich sa za Komárňanský kajak kanoe klub predstavili aj 13 roční kanoisti István Banai Tóth a Samuel Daniel Sýkora.

   V sobotu sa uskutočnili preteky na 200 metrovej trati a v nedeľu si chlapci a dievčatá zmerali sily na 1 míľu  /cca 1609 m/.

   Zišla sa tu silná konkurencia z českých klubov a Slovenský tím obsadil v konečnom bodovom hodnotení 2.miesto.

   Z našich pretekárov dosiahla vynikajúce umiestnenie kajakárka Lisa Gamsjäger, ktorá zvíťazila v oboch disciplínach v K1 na 200 metrov a na 1 míľu  a v K2 spoločne s Marianou Petrušovou obsadili 2.miesto na 200 metrovej trati a na míľovej trati zvíťazili.

    Dvojnásobné prvenstvo v individuálnych disciplínach v C1 zaznamenal aj 12 ročný kanoista Dávid Koczkás a víťazstvo zaznamenal aj  v C2 spoločne s Richardom Zilizim, keď  na oboch tratiach zvíťazili.   

    Okrem pretekov chlapci a dievčatá absolvovali aj prehliadku Prahy, všetkým sa páčila najmä jej historické centrum.

VÝSLEDKY SOBOTA

CHLAPCI 11 roční:

K1 200 m

Pavol Náhlik- Rozjazda 1.miesto, Semifinále 2.miesto, FINÁLE A: 4.miesto

CHLAPCI 11 a 12 roční:

K2 200 m

Pavol Náhlik, Matúš Jedinák /NOV/ -Rozjazda 2.miesto, Semifinále 3.miesto, FINÁLE B: 3.miesto/ 9./

CHLAPCI 12 roční:

C1 200 m   

Dávid Koczkás- Finále 1.miesto

Richard Zilizi- Finále 3.miesto

C2 200 m 

Dávid Koczkás, Richard Zilizi- Finále 1.miesto 

CHLAPCI 13 a 14 roční:

C1 200 m

Mátyás Kara- Rozjazda 1.miesto, Semifinále 5.miesto, do finále sa neprebojoval,

C2 200 m

Mátyás Kara, Milan Herich- Rozjazda 3.miesto, FINÁLE 3.miesto

Samuel Daniel Sýkora, István Banai Tóth-Rozjazda 2.miesto, FINÁLE 5.miesto

K1 200 m

Ákos Obert -Rozjazda 2.miesto, Semifinále 3.miesto, FINÁLE B 2.miesto /8./

K2 200 m

Ákos Obert, Csaba Zalka - Rozjazda 1.miesto, Semifinále 1.miesto, FINÁLE 4.miesto

DIEVČATÁ 13 a 14 ročné

K1 200 m

Lisa Gamsjäger- Rozjazda 1.miesto, Semifinále 1.miesto, FINÁLE 1.miesto

Mariana Petrušová- Rozjazda 1.miesto, Semifinále 1.miesto, FINÁLE 4.miesto

K2 200 m

Lisa Gamsjäger, Mariana Petrušová- Rozjazda 1.miesto, FINÁLE 2.miesto

FINÁLOVÉ VÝSLEDKY NEDEĽA

1 Míľa

CHAPCI 11 roční

K1:  Pavol Náhlik-  8.miesto

CHAPCI 11 a 12 roční

K2:  Pavol Náhlik, Matúš Jedinák /NOV/- 7.miesto

CHLAPCI 12 roční:

C1:  Dávid Koczkás- 1.miesto

        Richard Zilizi- 2.miesto

C2:  Dávid Koczkás, Richard Zilizi- 1.miesto 

CHLAPCI 13 a 14 roční:

C1: Mátyás Kara- 5. miesto

C2: Mátyás Kara, Milan Herich- 4.miesto

     Samuel Daniel Sýkora, István Banai Tóth- 5. miesto

K1: Ákos Obert- 13.miesto

K2: Ákos Obert, Csaba Zalka- 3.miesto

DIEVČATÁ 13 a 14 ročné

K1: Lisa Gamsjäger- 1.miesto

       Mariana Petrušová-5.miesto

K2: Lisa Gamsjäger, Mariana Petrušová-1.miesto